Всеукраїнська громадська організація
"Спілка психологів і
психотерапевтів України"

О СППУ

Всеукраїнська громадська організація «Спілка психологів і психотерапевтів України»

Cтворена на принципах професійної приналежності, і об’єднує фахівців, що займаються психологічною та психотерапевтичною практикою, науковими дослідженнями, а також представників суміжних професій, які сприяють популяризації і розвитку клінічних, прикладних і філософських аспектів психології та психотерапії.

 

 

 

Ідея створення громадської професійної організації, яка об’єднує в своїх рядах кваліфікованих фахівців в сфері психології та психотерапії, визрівала протягом багатьох років. Професійне середовище психологічних і психотерапевтичних послуг тільки починає формуватися.

І в зв’язку з цим, фахівці даних напрямків стикаються з низкою труднощів. З одного боку, українські фахівці отримали необмежений доступ до наукової інформації та професійного досвіду західних колег, з іншого боку, величезний потік інформації, що вихлюпнувся за країну за роки незалежності, не був раціонально використаний для формування професійного поля. Розрізнені групи фахівців, встановлюючи зв’язки з тієї чи іншої європейської чи американської групою, що представляє ту чи іншу область психології, психотерапії, психоаналізу і т.д. так і не зуміли консолідуватися і створити єдине професійне поле. Що, в свою чергу, негативно відбилося на іміджі професії і формуванні єдиних етичних і професійних стандартів у цій сфері.

Основними цілями діяльності СППУ є:

• Об’єднання фахівців — психотерапевтів, психологів, які займаються психотерапевтичної, консультаційної та психодіагностичної практикою, а також об’єднання представите лей інших областей, які сприяють популяризації і розвитку психології та психотерапії на благо суспільства;
• Захист законних соціальних, економічних, професійних, творчих, духовних та інших спільних інтересів своїх членів;
• Сприяння розвитку і популяризації психології та психотерапії України, створення професійного співтовариства психологів і психотерапевтів, надання психологічної та психотерапевтичної допомоги населенню України.

Головними завданнями СППУ є:

• Сприяння розвитку психотерапевтичної, психологічної науки і практики та підготовці кваліфікованих психотерапевтів і психологів в Україні;
• Сприяння забезпеченню населення України професійної та кваліфікованої допомоги на рівні світових стандартів у цій сфері;
• Проведення освітніх заходів, пов’язаних зі знанням психології і спрямованих на розвиток особистості;
• Проведення культурно-мистецьких заходів, що сприяють формуванню національної свідомості українського суспільства;
• Сприяння науково-дослідній діяльності в сфері філософських, клінічних і прикладних аспектів психології та психотерапії. Підтримка освіти і досліджень в сфері психології та психотерапії;
• Розробка і впровадження вітчизняних професійних стандартів та вимог до підготовки та акредитації професійних психологів і психотерапевтів, які надають психологічну та психотерапевтичну допомогу населенню, з метою формування професійної ідентичності.

 

Вступ до СППУ