Всеукраїнська громадська організація
"Спілка психологів і
психотерапевтів України"

Секції СППУ

Назва – Секція сексології та терапії сексуальних розладів
Секція сексології та терапії сексуальних розладів є структурним підрозділом Спілки психологів та психотерапевтів Україні (СППУ).
Секція об’єднує фахівців, передусім психологів і психотерапевтів, які сприяють поширенню сучасного наукового погляду на сексуальність людини як біопсихосоціальний феномен, що виникає у стосунках та відтворюється в усій повноті лише у стосунках. Ідейним підґрунтям діяльності Секції є інтеграція сучасних наукових досліджень в галузі сексології, сексопатології, фізіології та психології.
Серед напрямків діяльності Секції – розробка та вдосконалення програм підготовки спеціалістів-сексологів, а також підвищення їх кваліфікації; проведення інформаційно-освітніх заходів для населення, згуртування професійного співтовариства сексологів завдяки проведенню науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів тощо.
Секція у своїй роботі керується статутом СППУ, професійними та етичними нормами провідних європейських асоціацій психотерапевтичної та сексологічної підготовки.