Всеукраїнська громадська організація
"Спілка психологів і
психотерапевтів України"

Секція «Основи клієнт-центрованої психотерапії»